Som medlemmer i afdelingen kan der efter vedtægternes § 5 optages

 

1.

  Mænd og kvinder, der er eller har været tjenstgørende i søværnet eller marinehjemmeværnet.  *)
     

2.

  Mænd og kvinder, der er eller har været ansat i handelsflåden eller som erhversfisker.  **)
     

3.

  Mænd, der nærer interesse for orlogs- og handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.
     
*)   Efter afsluttet grunduddannelse.
     
**)   Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til skibsofficer, skibsassistent, skibskok, eller erhvervsfisker

Indmeldelseblanket kan fås hos formanden.